PM 2.5 AT Samutsakorn

โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย และ ภาคเอกชน ได้จัดขึ้นที่ ศาลาวัดคลองครุ โดยมีนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาครเป็นประธาน พร้อมด้วย นายสิริบูรณ์ ทองบางเกาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย พนักงานจากบริษัทต่างๆในพื้นที่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

ซึ่งหลังจากที่ได้เปิดโครงการแล้ว ก็ได้มีการแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน จำนวน 1,000 ชิ้น ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการและแจกให้กับประชาชนทั่วไป หลังจากนั้น จึงได้ฉีดน้ำเพื่อดักจับฝุ่นละออง และก็เดินรณรงค์ไปตามชุมชน ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการลดฝุ่นละออง ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยลดมลพิษทางอากาศ และให้รู้จักการป้องกันตนเองให้ปลอดภัย นอกจากนั้นแล้วพนักงานของบริษัทต่างๆก็จะช่วยกันทำความสะอาดหน้าสถานที่ทำงานของตนเอง เป็นการช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่

สำหรับเขตท่าทรายนั้น ก็เป็นชุมชนที่มีทั้งโรงงานและรถยนต์เป็นจำนวนมาก ซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง และมลพิษ ทาง อบต.ท่าทราย จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อให้ทุกคนได้หันมาสนใจเรื่องนี้มากขึ้นและช่วยกันลดปัญหามลพิษที่ตัวเองสามารถทำได้Scroll To Top


Copyright : 2018 panfood.co.th

l บริษัทรับทำเว็บไซต์Design By www.cw.in.th