บริษัท แพนฟู้ด จำกัด สนับสนุนผลิตภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนใน PIM Food Academy

บริษัท แพนฟู้ด จำกัด สนับสนุนผลิตภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนใน PIM Food Academy
     วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ทางบริษัท แพนฟู้ด จำกัด ได้ร่วมมือกับ “แบรนด์ ลีกุมกี่ (Lee Kum Kee) สนับสนุนผลิตภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนใน PIM Food Academy ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ประเภท ซอสและเครื่องปรุงรส และได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อที่จะพัฒนาธรุกิจของทั้งสองฝ่ายให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดย อาจารย์วุฒิศักดิ์ สิมโฮง ผู้รับผิดชอบการสอนอาหารนานาชาติ ได้มองเห็นถึงการใช้ความสำคัญในการใช้เครื่องปรุงที่ดั้งเดิมอีกทั้งเป็นที่รู้จักทั่วโลกในเรื่องคุณภาพ
ซึ่งสินค้าของ Panfood ภายใต้ ยี่ห้อ ลีกุมกี่ มีคุณสมบัติครบถ้วน อีกทั้งยังเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนได้รู้จักสินค้าของ ลีกุมกี่อีกด้วยScroll To Top


Copyright : 2018 panfood.co.th

l บริษัทรับทำเว็บไซต์Design By www.cw.in.th