แพนฟู้ดฯ ช่วยขับเคลื่อน พลังงานสะอาดด้วยโซลาร์เซลล์

 

         ในปัจจุบันความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิต ทั้งของประเทศไทยและของโลกเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้แหล่งวัตถุดิบทางธรรมชาติที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ประกอบด้วย น้ำ ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติมีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งจากการผลิตไฟฟ้าจากวัตถุดิบเหล่านี้  ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งต่อธรรมชาติโดยตรงต่อคนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ต้องใช้เงินลงทุนในการฟื้นฟูจำนวนมหาศาล และที่ส่งผลกระทบมากที่สุดคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบไปยังทั่วโลก

         บริษัท แพนฟู้ด จำกัด โดยคุณกุลวัชร หงส์คู ประธานกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม ตัดสินใจลงทุนติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์บนหลังคา (Solar rooftop) ในการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  เพื่อนำพลังงานหมุนเวียนมา ใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และตอบสนองตามนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน ประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นอีกด้วย  ด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผลิตไฟฟ้าเข้าระบบเพื่อรองรับความต้องการใช้ โครงการใช้พลังงานสะอาดจาก

โซลาร์เซลล์ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีของบริษัทที่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกโครงการหนึ่งของบริษัทฯScroll To Top


Copyright : 2018 panfood.co.th

l บริษัทรับทำเว็บไซต์Design By www.cw.in.th