TRAFS 2018

ในวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2561 ได้เข่าร่วมงาน TRAFS2018 ซึ่งเป็นสุดยอดงานแสดง "ธุรกิจแฟรนไซส์แห่งปี 2018"  โดยในงานครั้งนี้ทางบริษัท แพนฟู้ด จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนวัตถุดิบอาหาร เพื่อใช้ในการแข่งขันการทำอาหารอีกด้วย 

TRAFS2018 เป็นงานแสดงสินค้าอุปกรณ์เครื่องใช้อาหารและเครื่องดื่ม สำหรับ โรงแรมและธุรกิจอาหาร จัดเป็นปีที่ 12  ซึ่งได้การยอมรับจากผู้ประกอบการด้านโรงแรมและ Food service ว่าเป็นเวทีสำคัญสำหรับให้ผู้นำเข้า/ผู้แทน จำหน่าย สินค้าอุปกรณ์เครื่องใช้ วัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร Fine Dining ร้านกาแฟ เบเกอรี่และไอศกรีม และธุรกิจอาหารค้าปลีกทั้งที่มีและไม่มีเครือข่ายสาขา พบปะ/ สร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้าเดิม สร้างการรู้จักให้กับลูกค้าใหม่ และสร้างพันธมิตร
ทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ 


Scroll To Top


Copyright : 2018 panfood.co.th

l บริษัทรับทำเว็บไซต์Design By www.cw.in.th