Product Japanese Food ผลิตภัณฑ์ อาหารญี่ปุ่น

กลุ่มผลิตภัณฑ์ อาหารญี่ปุ่น : เรานำเข้าวัตถุดิบสำคัญ อันได้แก่ ไข่กุ้ง, ปูอัด, ไข่ปลาแซลมอน และ สาหร่ายยำ ซึ่งทั้งหมดจะพบอยู่ ภายใต้แบรนด์โอเชียนน่า, เอเชียนน่า และ อูมัย

Oceana Crab Stick (ปูอัด Oceana)
Asiana Crab Stick (ปูอัด Asiana)
Frozen Chuka Wakame (สาหร่ายยำญี่ปุ่น)
Shoyu Ikura (Sauec) (ไข่ปลาแซลมอนในซอสโชยุ)
Frozen Ebiko (ไข่ปลาปรุงรส)
Frozen Saba Soy Sauce 180g (เนื้อปลาซาบะในซอสถั่วเหลือง)
Frozen Hamaji soy Sauce 300g (เนื้อปลาฮามาจิในซอสถั่วเหลือง)
Crab Stick (ปูอัด)
Frozen Roasted Eel (ปลาไหลย่าง ญี่ปุ่น)
Japanese Rice (ข้าวญี่ปุ่น)