งานสมาคมเชฟเมืองพัทยาและจังหวัดชายฝั่งตะวันออก

ณ โรงแรม เดอะซีซันส์ พัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ 11 สิงหาคม 2558

The Taste of Consistency<br>
ณ Kai New Zealand Restaurant กรุงเทพมหานคร วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
The Taste of Consistency<br>
ณ Kai New Zealand Restaurant กรุงเทพมหานคร วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558